محاسبه و طراحی بوستر پمپ آتش نشانی

برای محاسبه پمپ آتش نشانی به دو مولفه هد و دبی بوستر پمپ آتش نشانی نیاز داریم .

محاسبه و طراحی بوستر پمپ آتش نشانی

الف) دبی: دبی یک جعبه آتش نشانی در حال کار معادل ۵۰gpm می باشد و با توجه به تعداد جعبه های موجود در ساختمان دبی پمپ برابر است با :

gpm = ۵۰ × n

که در رابطه بالا n برابر تعداد جعبه های آتش نشانی است.

محاسبه و طراحی بوستر پمپ آتش نشانی

ب ) هد: برای محاسبه هد بوستر پمپ آتش نشانی از رابطه زیر استفاده می کنیم :

Pt = P۱ + P۲ + P۳

افت مسیر P۱= ۱.۵ × L × ۰.۰۴

L : طول مسیر رفت از دهانه بوستر پمپ تا بالاترین جعبه آتش نشانی بر حسب متر

فشار مورد نیاز در سر شلنگ بالاترین جعبه P۲ = ۴۲ m.H۲O

P۳ ارتفاع عمودی بالاترین جعبه از دهانه بوستر پمپ بر حسب متر.

برای محاسبه حجم مخزن ذخیره آب آتش نشانی کافیست عدد دبی بدست آمده برای پمپ را در عدد ۳۰ ضرب کنیم تا حجم منبع بر حسب گالن بدست آید.

Trackback URL: http://supportpump.co/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d9%85%d9%be-%d8%a2%d8%aa%d8%b4-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%db%8c/trackback/

ارسال پاسخ:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Solve : *
36 ⁄ 18 =